O bankowości…

Aktualne teksty o kredytach oraz gospodarce

Featured entries

Movi File

Posted by admin on May - 27 - 2014

Format Movie-File jest pewnego rodzaju „pojemnikiem na dynamiczne dane”. W strumieniu danych tego pliku istnieje wiele różnorodnych, quasi- równoległych „ścieżek”. Zwykłemu filmowi odpowiada jedną ścieżka obrazu i jedna ścieżka dźwiękowa. Obie ścieżki mogą być zarówno skompresowane za pomocą, odpowiedniego dla danego typu danych, algorytmu, jak i zapisane w sposób nie skompresowany. Pliki filmowe mogą zawierać  [ Read More ]

Comments Off Read Full Post

Cztery główne elementy architektury QuickTime

Posted by admin on May - 27 - 2014

QuickTime to o wiele więcej niż tylko programowa kompresja video. Architektura ta składa się z czterech elementów składowych, a mianowicie: oprogramowania systemowego, formatu plików, algorytmów kompresji stworzonych przez firmę Apple oraz ze standardu komunikacji z użytkownikiem. Oprogramowanie systemowe, zawierające narzędzia takie jak JAovie Toolbox” czy Jmage Compression Manager” umożliwia tworzenie, montaż i odtwarzanie sekwencji obrazów  [ Read More ]

Comments Off Read Full Post

Optyczne systemy zapisu

Posted by admin on May - 27 - 2014

Jednym z podstawowych założeń dla aplikacji multimedialnych jest możliwość kompresji danych. Na poprzednich stronach omówiono metody redukcji rozmiaru danych, stosowanych przy tworzeniu użytkowych programów multimedialnych. Pomimo znacznego zmniejszenia wielkości ich zapisu, są one w dalszym ciągu bardzo obszerne. Wynika z tego, że kolejnym warunkiem funkcjonowania systemów multimedialnych jest pamięć masowa o olbrzymiej pojemności. Wymagania te  [ Read More ]

Comments Off Read Full Post

Nauka w trybie ciągłym

Posted by admin on May - 27 - 2014

W zakresie kształcenia i dokształcania istnieje wiele możliwości wykorzystania aplikacji multimedialnych, i to zarówno w biznesie jak i w obszarze zastosowań prywatnych. W przyszłości ich znaczenie będzie coraz większe, gdyż utrzymanie kwalifikacji zawodowych wymaga już teraz poszerzania nabytej wiedzy w coraz krótszych odstępach czasu. Wiedzę zdobywa się teraz już nie tylko na początku kariery zawodowej-  [ Read More ]

Comments Off Read Full Post

Encyklopedie i literatura

Posted by admin on May - 27 - 2014

Najbardziej znanymi elektronicznymi produktami wydawniczymi są obecnie encyklopedie na dyskach CD-ROM, a zwłaszcza te rozpowszechniane poprzez dołączenie do zestawu sprzętowo/programowego. Za produkt przodujący uchodzi obecnie Compton’s Encyclopaedia Britannica Software z kilkoma szczegółowymi artykułami i esejami. Jego zasób haseł jest porównywalny do tej, jaką oferuje znana na całym świecie encyklopedia „Macropaedia”, 15.000 zdjęć, map i grafik,  [ Read More ]

Comments Off Read Full Post
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Search Site

Popular Posts

Polska w roku...

Ekoności i specjaliści do spraw finansów już prześcigają się jeśli ...

Analogowe video

Gdy w aplikacjach multimedialnych wykorzystuje się sekwencje video, materiał źródłowy, ...

Kompresja danych dla...

Podstawą do integracji mediów w formie cyfrowej są techniki kompresji ...

Gatunki i klasy...

W zależności od dopuszczalnych wad masy szklanej oraz wad wykonania ...

Wymagania jakościowe wyrobów...

Wyroby ze szkła gospodarczego powinny mieć ładny i prawidłowy kształt, ...