Movi File

Format Movie-File jest pewnego rodzaju „pojemnikiem na dynamiczne dane”. W strumieniu danych tego pliku istnieje wiele różnorodnych, quasi- równoległych „ścieżek”. Zwykłemu filmowi odpowiada jedną ścieżka obrazu i jedna ścieżka dźwiękowa. Obie ścieżki mogą być zarówno skompresowane za pomocą, odpowiedniego dla danego typu danych, algorytmu, jak i zapisane w sposób nie skompresowany. Pliki filmowe mogą zawierać nie tylko sekwencje video, ale również skomplikowane animacje trójwymiarowe i elektroniczne „Diashow”, czyli sekwencję slajdów z towarzyszącym im dźwiękiem. Dzięki specyficznej strukturze zbioru filmowego system QuickTime potrafi synchronizować ze sobą poszczególne ścieżki. Nie jest przy tym konieczne, aby zasadnicze dane znajdowały się bezpośrednio w pliku filmowym. Możliwa jest sytuacja, w której dźwięk i dane video zapisane są w oddzielnych zbiorach, a w pliku filmowym znajdują się jedynie wskaźniki do miejsca zeskładowania [...]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter

Cztery główne elementy architektury QuickTime

QuickTime to o wiele więcej niż tylko programowa kompresja video. Architektura ta składa się z czterech elementów składowych, a mianowicie: oprogramowania systemowego, formatu plików, algorytmów kompresji stworzonych przez firmę Apple oraz ze standardu komunikacji z użytkownikiem. Oprogramowanie systemowe, zawierające narzędzia takie jak JAovie Toolbox” czy Jmage Compression Manager” umożliwia tworzenie, montaż i odtwarzanie sekwencji obrazów ruchomych. Za pomocą programu „Component Manager” i, wspomnianego już, „Movie Toolbox” możliwe jest włączenie do aplikacji obrazów pochodzących z zewnętrznych źródeł video i korzystanie z takich dodatkowych urządzeń peryferyjnych, jak odtwarzacze dysków wizyjnych, karty Overlay-Card, magnetowidy czy karty do kompresji metodą JPEG. Jeżeli, uruchamiana pod kontrolą QuickTime, aplikacja wymaga – przykładowo – dekompresji metodą JPEG lub MPEG, to Component Manager sprawdza czy dany system wyposażony [...]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter

Optyczne systemy zapisu

Jednym z podstawowych założeń dla aplikacji multimedialnych jest możliwość kompresji danych. Na poprzednich stronach omówiono metody redukcji rozmiaru danych, stosowanych przy tworzeniu użytkowych programów multimedialnych. Pomimo znacznego zmniejszenia wielkości ich zapisu, są one w dalszym ciągu bardzo obszerne. Wynika z tego, że kolejnym warunkiem funkcjonowania systemów multimedialnych jest pamięć masowa o olbrzymiej pojemności. Wymagania te spełniają duże, szybkie dyski twarde o krótkim czasie dostępu i wysokiej prędkości transmisji danych. O ile przed kilku laty, do standardowego wyposażenia komputera klasy PC zaliczano dyski o pojemności od 20 do 40 MB, to pamięć zewnętrzna dzisiejszych komputerów osobistych z reguły przekracza 200 MB. Również dyski o wielkości przekraczającej 500 MB oferowane są po coraz korzystniejszych cenach. Do standardowych urządzeń zewnętrznych komputerów osobistych zalicza się coraz częściej bardzo pojemne dyski magnetooptyczne, [...]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter

Nauka w trybie ciągłym

W zakresie kształcenia i dokształcania istnieje wiele możliwości wykorzystania aplikacji multimedialnych, i to zarówno w biznesie jak i w obszarze zastosowań prywatnych. W przyszłości ich znaczenie będzie coraz większe, gdyż utrzymanie kwalifikacji zawodowych wymaga już teraz poszerzania nabytej wiedzy w coraz krótszych odstępach czasu. Wiedzę zdobywa się teraz już nie tylko na początku kariery zawodowej- tak jak to było kiedyś. Stały postęp, zwłaszcza w dziedzinie techniki, zmusza do ciągłej aktualizacji wiedzy, jest to tzw. „nauka w trybie ciągłym”. Wykorzystanie mediów elektronicznych, by wspomóc proces takiego ciągłego uczenia się, jest z pewnością rozwiązaniem rozsądnym, gdyż – właściwie zastosowane – zapewniają one oszczędność czasu i pieniędzy. Z tego względu, multimedialny „trening przy biurku”, w ramach kształcenia zawodowego, zdobył w USA sporą popularność. Przedstawiciele amerykańskiej firmy Inteco podkreślają [...]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter

Encyklopedie i literatura

Najbardziej znanymi elektronicznymi produktami wydawniczymi są obecnie encyklopedie na dyskach CD-ROM, a zwłaszcza te rozpowszechniane poprzez dołączenie do zestawu sprzętowo/programowego. Za produkt przodujący uchodzi obecnie Compton’s Encyclopaedia Britannica Software z kilkoma szczegółowymi artykułami i esejami. Jego zasób haseł jest porównywalny do tej, jaką oferuje znana na całym świecie encyklopedia „Macropaedia”, 15.000 zdjęć, map i grafik, jak również 60 min dźwięku, 45 animacji oraz 5.000 wykresów i tabel; nie ujęto w niej natomiast obszernych esei zawartych w „Micropaedii”. To multimedialne kompendium wiedzy kosztuje jednak, w wersji dla systemu Windows, prawie 900 dolarów USA, cenowo nie wytrzymuje więc konkurencji ze swym drukowanym odpowiednikiem. Mniej więcej o jedną trzecią tańsza jest „Grolier’s Electronic Encyclopaedia”, bazująca na tekście 21-tomowej, bardzo znanej Academic American Encyclopaedia. Również kupując system [...]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter