O bankowości…

Aktualne teksty o kredytach oraz gospodarce

Featured entries

Floty handlowe

Posted by admin on January - 6 - 2015

Wielkie floty handlowe były cenione, ponieważ zarabiały pieniądze na dostarczaniu cudzoziemcom towarów drogą morską i popierały produkcję krajową na eksport, zapewniając tani transport – przynajmniej w teorii. Ponieważ statek handlowy różnił się od okrętu wojennego jedynie liczbą dział, w jakie był wyposażony, wielka flota handlowa mogła zostać przekształcona w marynarkę wojenną na wypadek wojny. Większość  [ Read More ]

Comments Off Read Full Post

Elementy wspólne

Posted by admin on January - 6 - 2015

W średniowieczu większość panów feudalnych, zwłaszcza monarchów, posiadała tak zwane kufry wojenne: wielkie okute skrzynie, w których gromadzili monety oraz sztaby złota i srebra, by finansować zarówno przewidywane, jak i nieoczekiwane działania wojenne. W XVI wieku rozporządzanie finansami państwa było bardziej skomplikowane, ale troska o obfitość zapasów złota i srebra przetrwała. Przyczyniło się to do  [ Read More ]

Comments Off Read Full Post

Monarchia

Posted by admin on January - 6 - 2015

We Francji i innych monarchiach absolutnych najważniejsze były pragnienia władców. Mimo że niektórzy rozumieli lub umieli ocenić kwestie gospodarcze, byli przyzwyczajeni, że ich rozkazy były posłusznie wykonywane. Sprawami państwowymi kierowali ministrowie i pomniejsi urzędnicy, którzy byli znacznie mniej obeznani z problematyką techniki przemysłowej i przedsiębiorstw handlowych, w związku z czym reprezentowali wartości i postawy swoich  [ Read More ]

Comments Off Read Full Post

Wspólne zagadnienia

Posted by admin on January - 6 - 2015

Z pewnością występowały wspólne zagadnienia lub elementy polityki gospodarczej będące rezultatem podobieństwa potrzeb i sytuacji władzy decydującej o polityce, czyli faktycznych władców lub elit rządzących. Naszkicujemy ten problem później. Jednak nie mniej istotne były różnice wynikające z odmiennego położenia, a zwłaszcza innego charakteru i składu klas rządzących. Sprawę tę w tym miejscu jedynie sygnalizujemy; szerzej  [ Read More ]

Comments Off Read Full Post

Merkantylizm – błędny termin

Posted by admin on January - 6 - 2015

Adam Smith, szkocki filozof epoki oświecenia i twórca ekonomii politycznej jako nowoczesnej nauki, scharakteryzował politykę gospodarczą swoich czasów jako system merkantylny. Według niego była ona perwersyjna, ponieważ ingerowała w „naturalną wolność” jednostek, w wyniku czego nastąpiło zjawisko zwane przez współczesnych ekonomistów niewłaściwą alokacją zasobów. Mimo że skrytykował ostro tę politykę jako niemądrą i niesprawiedliwą, próbował  [ Read More ]

Comments Off Read Full Post

Port w Brugii

Posted by admin on January - 6 - 2015

Organizacja portu przeładunkowego w Brugii na początku XV wieku była już bardzo skomplikowana i stawała się coraz bardziej złożona z chwilą przeniesienia go do Antwerpii, a następnie Amsterdamu. Przede wszystkim musiała istnieć giełda kupiecka lub plac targowy. Obowiązywała zasada, że towary wystawiane na giełdzie nie są sprzedawane na miejscu; były one jedynie próbkami, które można  [ Read More ]

Comments Off Read Full Post
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Search Site

Popular Posts

Akcyzy

Podatek akcyzowy jest nakładany przez państwo i jest to niezwykle ...

Części składowe aparatu

Achromat jest układem optycznym w dużym stopniu likwidującym nieprawidłowość barwną ...

Rentowność firmy

Wzajemne oddziaływanie czynników wyznaczających rentowność firmy sprawia, że na potencjalną ...

Czy duże firmy...

Ostatnio wiele dyskutowano o strategii argumentując, że firma o największym ...

Węgiel drzewny

Bardzo duże zużycie węgla drzewnego do produkcji surówki wielkopiecowej spowodowało ...

Koks

Węgiel drzewny był produktem suchej destylacji drewna, otrzymywanym przez ogrzewanie ...